Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

På denne siden vil vi i Kernel publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

 

Kort om loven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)


Overordnet aktsomhetsvurdering for 2023

Kernel publiserer årlig vår aktsomhetsvurdering i tråd med Åpenhetsloven. Rapporten er av overordnet karakter, og gir føringer på hvilke områder som blir viktig å prioritere i tiden som kommer

Rapporten finner du her.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@kernel.no