Dette er Kernel

Dette er Kernel

Moderne samfunn er komplekse, og det finnes få snarveier på veien til å utvikle brukervennlig og samfunnsnyttig teknologi. Det vet vi. Men vi vet også hva som skal til for å lykkes.

Kernel er et norsk teknologiselskap som utvikler samfunnsnyttige løsninger med fremtidige generasjoner for øye.

Vi ser langt frem.

Langsiktighet, kombinert med lang erfaring og innovasjonskraft, er kjernen når vi utvikler teknologi som skal løse de største utfordringene i digitaliseringen av offentlig- og privat sektor.

Det er trygghet i kunnskap.

Mennesker er vår største verdi. Vi har et lag med erfarne ledere, fagfolk og utviklere. Sammen har vi bred teknologisk erfaring og står klare til å håndtere komplekse digitale problemstillinger sammen med våre oppdragsgivere. For oss er det viktig at kunnskapen gjenbrukes, videreutvikles og gjøres tilgjengelig på tvers av samfunnsområder – til det beste for kunden.

Vi har vært her lenge.

Likevel er vi så vidt i gang. Vi har lang investeringshorisont i både etablerte selskaper og banebrytende oppstartsselskaper. Med vår innsikt og erfaring med teknologi og programvare, er vi en solid og fremtidsrettet partner.

Vi utvikler teknologi for neste generasjons velferdssamfunn.

Det er kjernen. Derfor er vi Kernel.

Hold deg oppdatert

Kernel er i rivende utvikling. Meld deg på vårt nyhetsbrev så holder vi deg oppdatert.