Våre selskaper

Dips

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus. Sammen med våre kunder skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet.

dips.com →

logo aidn


Aidn er et nytt pasientjournalsystem for dokumentasjon og samarbeid i kommunehelsetjenesten. Aidn skal revolusjonere hvordan vi tenker om journalsystemer og samhandling.

aidn.teamtailor.com →

Våre selskaper

Prisme-1

Sammen med søsterselskapene i Kernel løser vi de sentrale problemene innen helsesektoren –både for helsearbeidere og innbyggerne. Dette gjør vi gjennom design- og datadrevet utvikling i selvstendige teams som leverer multi-tenant SaaS-løsninger.

prisme på LinkedIn →

 

Dips Front

DIPS Front leverer løsninger for pleie- og omsorgssektoren (CosDoc), samt Barnevern, Sosial og DIPS Samspill – vårt samhandling- og koordineringsverktøy. Vi er representert i 165 norske kommuner og private institusjoner med en eller flere av våre løsninger.

dips.com/kommune →

Extensor

Extensor AS er en av Norges ledende leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

extensor.no →

Remin

ReMin utvikler digitale løsninger for smittesporing, vaksinasjon, testing og varsling. Systemet ble etablert som følge av koronakrisen i 2020, og skal gjøre det enklere for helsepersonell og spore smitte. Løsningen brukes av 200 norske kommuner.

remin.no →

deepinsight

Deepinsight er spesialisert i datavitenskap, maskinlæring, kunstig intelligens og avansert prediktiv analyse.

deepinsight.io →

DiaGraphIT_Logo-1

DiaGraphIT® tilbyr enklere og bedre pasientbehandling gjennom innovasjonen GoTreatIT®. Programvaren samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for en felles innsats i behandlingen av kroniske sykdommer

diagraphit.no →

 

Indico@2x-1

Indico leverer løsninger for sikring av digitale bevis til helsevesen, politi og rettsvesen. Indico Systems AS ble etablert gjennom ulike samarbeidsprosjekter med det norske politiet. Indico har i dag hovedkontor i Oslo, i tillegg til operasjoner i Storbritannia, Estland, Tyskland og USA.

indicosys.com →

 

Hold deg oppdatert

Kernel er i rivende utvikling. Meld deg på vårt nyhetsbrev så holder vi deg oppdatert.