Våre selskaper

Dips

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus. Sammen med våre kunder skaper vi en digital arbeidsflate for over 150 000 helsefaglige ansatte spredt over hele landet.

dips.com →

Aidn_Logotype_Black-1

 

 


Aidn er et nytt pasientjournalsystem for dokumentasjon og samarbeid i kommunehelsetjenesten. Aidn skal revolusjonere hvordan vi tenker om journalsystemer og samhandling.

aidn.teamtailor.com →

kvikna

Sammen med søsterselskapene i Kernel løser vi de sentrale problemene innen helsesektoren –både for helsearbeidere og innbyggerne. Dette gjør vi gjennom design- og datadrevet utvikling i selvstendige teams som leverer multi-tenant SaaS-løsninger.

kvikna.no →

 

DiaGraphIT_Logo-1-1

DiaGraphIT tilbyr forbedret pasientomsorg gjennom innovasjonen GoTreatIT. Programvaren samler og viser konkret og relevant klinisk informasjon til pasienter og helsepersonell. Data knyttet til sykdomsaktivitet, helsestatus, livskvalitet og medisinsk intervensjon, utgjør et solid grunnlag for en felles innsats i behandlingen av revmatiske sykdommer.

 

diagraphit.no →

 

deepinsight

Deepinsight bruker kunstig intelligens til å bygge løsninger som forbedrer pasientflyten og optimaliserer kapasitetsstyringen på sykehus. Dette gir redusert ventetid for pasienter, økt aktivitet og en mer forutsigbar hverdag for sykehusets ansatte. 

deepinsight.io →

 

 

Dips Front@2x-1

DIPS Front leverer løsninger for pleie- og omsorgssektoren (CosDoc), samt Barnevern, Sosial og DIPS Samspill – vårt samhandling- og koordineringsverktøy. Vi er representert i 165 norske kommuner og private institusjoner med en eller flere av våre løsninger.

dips.com/kommune →

Våre selskaper

Extensor

Extensor AS er en av Norges ledende leverandører av journal- og administrasjonsprogramvare for bruk i tverrfaglige klinikker, institutter, rehabiliteringsvirksomheter, bedriftshelsetjenester, institusjoner og mindre sykehus.

extensor.no →

Remin

ReMin utvikler digitale løsninger for smittesporing, vaksinasjon, testing og varsling. Systemet ble etablert som følge av koronakrisen i 2020, og skal gjøre det enklere for helsepersonell og spore smitte. Løsningen brukes av 200 norske kommuner.

remin.no →

davidhorn

Davidhorn har vært Europas ledende leverandør av intervjuløsninger for politi og etterforskningsmyndigheter i over 40 år.

I tillegg til å tilby teknologi, kan vi bidra til å sikre intervjueres kunnskap og faglige ferdigheter om etiske etterforskningsmetoder.

davidhorn.com →

 

Hold deg oppdatert

Kernel er i rivende utvikling. Meld deg på vårt nyhetsbrev så holder vi deg oppdatert.